Anavarza

                    ANAVARZA

Birine kız, ötekine erkek kalesi derler,

Turist kafilesi, gelir giderler,

Sende çok uygarlık yaşamış derler,

Hz. Ali de uğramış sana Anavarza.

               Ortandan yol geçer, Ali Kesiği dardır,

               Yol üstünde kayada at izi vardır,

               ende bulunan taşlar bahtiyardır,

               Hz. Ali’yle tanışmışlar, Anavarza.

Burcun, mazgalların hala ayakta,

Burcuna çıkınca görünür her yaka,

Yarın Ceyhan’dadır, yarın Kozanda,

Kadirliyle sınırını Sumbas çizmiş, Anavarza.

               Nice Yörüklere kışın yurt oldun,

               Tarihin çok eski, bilmem hangi çağdan kaldın?

               Gariplere mekân, yolculara han oldun,

               Dimdik ayaktasın, yıkılmazsın, Anavarza.

Eski eserin çok, bekler Avşarlar,

Yerleşmiş onlar Deller’de yaşarlar,

Köyleri sit alanı, kanun keskin şaşarlar,

Zamana meydan okursun, Anavarza.

               Büyük mağaran ince, uzun, dardır,

               İçinde binlerce yarasa vardır.

               Mağaradaki gübreler tarlaya ilaçtır,

               Gübren çok tesirlidir, Anavarza.

Sende otlayan sürüler Sumbasta yatar,

Nergis, gusgus güzelliğine güzellik katar.

Baharda şifalı, türlü türlü otlar biter,

Her derde devadır balın, Anavarza.

               Turistler gelir ziyaretine,

               Hayran kalırlar Hz. Ali’nin kılıcına, atına,

               Çiçeklerin aroma katar Anavarza balına,

               Herkes faydalanır senden Anavarza.

Şahmeranı görenler hayret ederler,

İlkbaharda çobanlar inek güderler,

Deller köyüne şimdi  Dilekkaya derler,

Güneyinde Çeçen köyü var Anavarza.

               Uçaroğlu yaz kış sana geldi gitti,

               Yaz tatilinde sende çok inek güttü,

               Köylüler seni Yörüklere yurt sattı,

               Hiç kıymetin bilinmez senin Anavarza.

 

                                                     07.08.2013

                                                 Mustafa Uçaroğlu

                                                        Kayseri

 


Yorumlar - Yorum Yaz


Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 16° 8°
Avcılık ve Spor