Tekeli'den İnciler

TEKELİ'DEN İNCİLER

Köyümüzde kullanılan bazı kelimeler:

 • Abdılla: Abdullah
 • Abıla: Abla
 • Aboo: Amanın
 • Acans: Haber
 • Acar: Yeni
 • Acep: Acaba
 • Adını bağışla: Adını söyle
 • Ağsak: Aksak,topallayan
 • Ala Göö: Tam olmamış, ham meyve
 • Alektrik: El feneri
 • Alı: Ali
 • Alıcı kuş: Yırtıcı kuş
 • Alkış almak: İyi dua almak
 • Alma: Elma
 • Âmat: Ahmet
 • Anna: Anla
 • Annaşma: Anlaşma
 • Anşa: Ayşe
 • Asifinik: Naftalin
 • Âşam: Akşam
 • Avil: Aptal, salakvari
 • Ayak Yolu: Hela, Tuvalet
 • Azıcık: Çok az
 • Azırak: Biraz az
 • Bağır: Göğüs, sine
 • Baldırcan: Patlıcan
 • Banadura: Domates
 • Başı Gurtuldu: Doğumu yaptı
 • Başını bağlamak: Bir kişinin başka birisiyle evlendirilmesi
 • Beze: Topak
 • Bibi: Hala
 • Bidon: Termos, plastik veya metal kap
 • Biyaz: Beyaz
 • Bocit: Sürahi
 • Boğasak: Çiftleşmeye gelmiş inek
 • Bre: Daha çok Çukurova yöresinde erkekler tarafından kullanılan hitap sözü.
 • Bu Geliş: Bu sefer
 • Bundan Kerli: Bundan sonra
 • Bürele: Sar, Sarmala
 • Cangama: Gürültü, Patırtı
 • Celfin: Yumurtlamaya yeni başlayan tavuk
 • Ceneze: Cenaze
 • Cıngar: Kavga, gürültü, patırtı
 • Cırnak: Tırnak
 • Cırmalamak: Tırmalamak, çok uğraşmak, mücadele etmek
 • Cırtmak: Tırnakla çizmek
 • Cilis: Çukurova bölgesinde ve genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok güzel anlamına

gelen sözcük.

 • Cimcik: Çimdik
 • Cip: Çok
 • Cöp: Cep
 • Çarkıt: Eskimiş, her tarafı dökülen
 • Çellik: Çelik çomak
 • Çencere: Tencere
 • Cumbar: Tezgahta gerdirme için kullanılan metal çiftine verilen ad.
 • Çıyna: Tepele, ayağınla bas anlamında
 • Çimlik: Banyo, yıkanma yeri
 • Çitil: Sitil, bakırdan yapılan küçük bakraç
 • Çitil: Fide
 • Cünüp: Boy abdesti alması gereken kişi
 • Çomça: Kepçe
 • Dağ kolu: Dağ tarafı, dağlık yerde yaşayan
 • Daster: Pülverizatör. İlaçlama aleti
 • Deeyim: Diyorum
 • Dezze: Teyze
 • Dışlık: Tad, iştah, neşe
 • Dirgen: Diğren, çatal kürek
 • Dirliksiz: Geçimsiz
 • Dombalakeş: Takla atmak
 • Don: Kilot,külot
 • Domatis: Domates
 • Döyüş: Dövüş, kavga
 • Döş: Göğüs
 • Dümbük: Pezevenk
 • El: Yad, yaban
 • Ellik: Yabancı
 • Evraaç: Yufka ekmek pişirilirken çevirmeye yarayan, ince yassı tahta alet
 • Fadıma: Fatma
 • Fırıştak: Topaç
 • Fırıldak: Ağaçtan yapılan kenarları kertilerek yapılan, bir ucuna ip bağlanarak çevrilen oyuncak.
 • Fızlı: Hızlı
 • Fişşek: Fişek
 • Gapçık: Kabuk
 • Gapçıklı: Sünnetsiz kişi
 • Gayfe: Kahve, kahvehane
 • Gahve: Kahve
 • Galle: Sincap
 • Gapak: Kapak
 • Garamet: Karalama, çamur atma
 • Gart: Yaşlı, anaç, kartlaşmış
 • Gaster: Pülverizatör. İlaçlama aleti
 • Gaşşık: Kaşık
 • Gelceem: Geleceğim
 • Gelebicin: Yayın balığı
 • Gelemıyım: Gelemiyorum
 • Gıcı: Çitil, sitil, yastıklama, bastırma
 • Gıllik: Küçük
 • Gındıra : Çay ve dere kenarı gibi sulak yerlerde yetişen ince fakat oldukça dayanıklı ve sağlam bir ottur.
 • Gıız: Kızz
 • Gırışak: Paylaşalım
 • Gırışmak: Tosun dövüşü, kavgası
 • Gırnap: İp
 • Gıt: Az
 • Gızgın: Sıcak, Hiddetli ( Aşırı kızmış )
 • Gillik: Çekirdek
 • Go: Koy
 • Goca: Büyük
 • Gopli: Disk karo, toprak parçalamaya yarayan tarım aleti.
 • Gomak: Koymak, bırakmak
 • Gottik: Küçük, kısa boylu
 • Gozan: Kozan
 • Gööya : Güya
 • Gusülâne: Banyo yapılan yer
 • Gülle: Misket
 • Haçan: Ne çabuk, ne zaman
 • Halaka: Gezinti, evden dışarı gezmeye çıkmak
 • Hamamlık: Banyo yapılan yer
 • Hamaylı: Muska
 • Hambelis: Mersin bitkisi meyvesi
 • Hamır: Hamur
 • Hatça: Hatice
 • Hefkere: Evlerin önünde ekim yapılan küçük, etrafı çevrilmiş bahçe.
 • Helke: Kova
 • Hellaam: Herhalde, sanırım
 • Herif: Koca, eş
 • Hıllangaç: Salıncak
 • Hısta: Pay
 • Him: Ev temeli
 • Hinaat: Aklı fikri "insanları nasıl kandırabilirim"de olan,kurnazlık yapan,cinle ortaklaşa çalışan kişi.
 • Hindi: Şimdi
 • Holluk: Folluk, tavukların yumurtladığı veya kuluçkaya yattığı sepet, sandık gibi yere denir.
 • Hüürtmek: Kangal, kenger, soğan ortasından çıkan uzantı, orta göbek
 • Istar: Halı, kilim dokuma işi yapılan tezgah
 • İman: Göğüs, bağır,sine
 • İnne: İğne
 • İt burnu: Kuş burnu
 • İteâ: Üzerinde leğen içinde hamur yoğurulan, pamuk ipinden yapılan kalın örtü
 • İdare: Tenekeden yapılan ortası fitilli aydınlatma aracı
 • İpi gırık: Başıboş
 • İptili: İlk önce
 • Kel: Küçük
 • Kele: Adana-Hatay yöresinde kızlara sesleniş ünlemi ( Örneğin: Kele bacı! )
 • Kelep: İp çilesi
 • Kendir: Kalın urgan, Kalın ip
 • Kemçik: Çenesi normalden büyük ve çıkık insanlar için kullanılır.(Örneğin: Kemçik ağızlı. )
 • Ker: Kâr
 • Kirkit: Tezgah tarağı
 • Kirmen: Kirman, yün ve kıl eğirmede kullanılan alet
 • Koyulmak: Başlamak
 • Koza: Pamuk
 • Kömbe: Çörek
 • Köstü : Köstebek
 • Köstü Köpeği: Köstebek
 • Köşker: Ayakkabı Tamircisi
 • Köten: Pulluk
 • Köynek: Şimdiki fanila yerine giyilen yakasız iç gömleği
 • Kursak: Mide
 • Külüstür: Aşırı eski, derme çatma, atılacak hale gelmiş
 • Küncü: Kabuklu susam
 • Kürnemek: Yerde debelenmek
 • Loo: Silindir
 • Loo Taşı: Yuvak, silindir taş
 • Loolaz: Börülce
 • Löküs: Lüks aydınlatma aracı
 • Mapıs: Hapis
 • Mavra: Palavra
 • Maya: İncir
 • Meemet Mehmet
 • Mencilis: Meclis
 • Mıkıs: Çok cimri
 • Mizevir: İspiyoncu
 • Motur: Traktör
 • Murt: Mersin bitkisi
 • Muzu: Ara bozucu
 • Müceviş: Belli olmayan, belli değil
 • Naylon: Römork
 • Oomaç: Ovalamaç
 • Ölük: Ölmüş
 • Pambık: Pamuk
 • Palan: semer
 • Palta: Balta
 • Patatis: Patates
 • Pençere: Pencere
 • Pendir: Peynir
 • Pelişmek: Bölüşmek
 • Peşkir: Havlu
 • Pırtmak: Kurtulmak
 • Pinnik: Tavuk kümesi
 • Piskevit: Bisküvi
 • Pontil: Pantolon
 • Portmak: Kurtulmak
 • Pullu: Sazan
 • Pus: Sis
 • Pusarık: Hafif sisli
 • Santireviç: Santrifüj. Su çekmeye yarayan sulama aleti
 • Sallangaç: Salıncak
 • Samırsak: Sarmısak
 • Sefir: Sahur
 • Sekiz bıyık: Karabalık
 • Sekmecik: Sek sek oyunu
 • Seyirt: Koş
 • Sıtma: Okaliptüs ağacı
 • Sinmecik: Saklambaç
 • Şifon: Sifon
 • Şimşirtmek: Ucunu sivrileştirmek
 • Söbü: Oval
 • Söökenmek: Yaslanmak
 • Tandır: Yufka ekmek pişirilen ocak
 • Tapan: Sürgü. Toprak düzeltmeye yarayan tarım aleti
 • Tavsır: Fotoğraf
 • Teltik: Tuhaf
 • Tevek: Taze asma dalı, sürgünü
 • Teşt: Bakır veya Alüminyum leğen
 • Tez: Çabuk
 • Tezzek: Hayvan gübresinden yapılan yakacak
 • Tıngır: Çinko leğen
 • Tınsırık: Hapşırık
 • Tırıs: Süratli, çabuk
 • Tıska: Tintirik
 • Tirki: Leğen
 • Tokuç: Tokaç
 • Uluk: Çürümüş
 • Urba: Elbise
 • Urup: Arı kuşu
 • Urupla: Bir ölçek, (2 Kg. alan ağaç ölçek )
 • Uslu: Terbiyeli
 • Üryan: Çıplak
 • Üseyin: Hüseyin
 • Uyra: Rüya, Düş
 • Velesbit: Bisiklet
 • Yaalı Oomaç: Yağlı yufka ekmek kızartması
 • Yağar: At, eşek sırtındaki semer yarası
 • Yelli: Hızlı
 • Yenişden: Yeniden, tekrardan
 • Yeyni: Hafif
 • Yornuk: yorgunluk
 • Yornuk almak: Dinlenmek
 • Yüklü: Hamile
 • Yüklük: Yatak yığılan yer
 • Zavar: Arpa ezmesi şeklindeki hayvan yemi
 • Zeyir: Zehir
 • Zıngadak: Aniden
 • Zıylan: Kaygan, kaypak
 • Zıypı: Dönek, üç kağıtçı
 • Zıypmak: Kaymak
 • Zibil: Hayvan gübresi, Mayıs, Sadır, Kemre, fışkı vs. anlamındadır
 • Zoba: Soba

NOT: Köyümüzde kullanılan bunlara ilave edebileceğim kelimeler var ise, e-mail adresime gönderirseniz ilave edeceğim.

e-mail adresim: inceogluhuseyin@hotmail.com

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 16° 8°
Avcılık ve Spor